Поръчайте сега на телефон 0700 700 70

Карта на покритието

99% процента покритие на населението на страната

Покритие

MVIP Ви предоставя сателитна телевизия и високоскоростен интернет навсякъде в България – градове, отдалечени квартали, села или вилни зони, благодарение на изключителното покритие на А1 България. По официални данни 3G покритието на А1 обхваща 99.69% от населението и до 97.66% по територия на страната.

Карта на покритието от Mvip

*Показаното покритие по технологии е компютърна симулация на разпространението на радиовълните и отговаря на решение на Комисията за регулиране на съобщенията от юли 2016 година.

Всяко предприятие прави компютърна симулация независимо от останалите, като се използват различни софтуерни приложения, цифрови карти на релеф, сгради, улици и др.

Възможно е при наличие на препятствия, които радиовълните срещат, но които не са отразени в използваните цифрови карти, да има разминаване в приемните нива, показани чрез компютърната симулация, и действително измерените. Затихването на радиовълните в различни типове сгради (тухлени, бетонни, метални конструкции и др.) не може да бъде предвидено при компютърна симулация на покритието. Поради тези причини е налице потенциална възможност за реално използване от даден потребител на определена услуга, предлагана от предприятието при различни параметри.

Представеното тук покритие е за информация на клиентите ни и не е с абсолютна точност поради многобройните фактори, влияещи при изчисляване на покритието, част от които са описани по-горе.

Легенда, актуализирана на 13.04.2017 г.:

  • GSM - Технология за мобилни телекомуникационни услуги от второ поколение, известна още като „2G“. Предоставяни услуги: Гласова услуга, пренос на данни, кратки текстови съобщения.
  • UMTS –Технология за мобилни телекомуникационни услуги от трето поколение, известна още като „3G“. Предоставяни услуги: Гласова услуга, пренос на данни, кратки текстови съобщения.
  • LTE - Технология за мобилни телекомуникационни услуги от четвърто поколение, известна още като „4G“. Предоставяни услуги: Пренос на данни, кратки текстови съобщения, гласова услуга чрез автоматично прехвърляне към 2G или 3G.
Степен на покритие
Ниво на сигнал за GSM мрежата
Ниво на сигнал за UMTS мрежата
Ниво на сигнал за LTE мрежата
Липса на покритие под -100 dBm под –105 dBm под –110 dBm
Задоволително -85 dBm – -100 dBm -85 dBm – -105 dBm -100 dBm – -110 dBm
Добро -65 dBm – -85 dBm -65 dBm – -85 dBm -80 dBm – -100 dBm
Много добро над -65 dBm над -65 dBm над -80 dBm